Sådan kommer du i gang med et aktivitetstilbud

Vi bestræber os på at være et levende sted, hvor der er rart at være. Hvis du har lyst til og behov for at komme af sted til et aktivitetstilbud, er du velkommen til at kontakte os i aktivitetscentret.

Vi giver tilbud til borgere, der har brug for aktiviteter, som er tilrettelagt efter individuelle behov, og vi har hus og hjerterum til selvkørende aktiviteter, hvis du skulle mangle et sted at være med en aktivitetsgruppe.

I trænings-og aktivitetscentret er der også åbne arrangementer som udflugter, bankospil, fester m.m. Disse aktiviteter styres af deltagerne selv, frivillige eller en kombination, hvor medarbejdere også deltager.

Tilbuddene er rettet mod pensionister og efterlønsmodtagere.

Du er velkommen til at kontakte medarbejderne på tlf. 8915 2875 for at høre nærmere.