Boliger

Boligerne på Svaleparken

På Svaleparken er der plejeboliger, ældreboliger og mulighed for ophold på døgngenoptræningsafdelingen.

Ventetid

Randers Kommune har ventetidsgaranti på plejeboliger, demensboliger og ældreboliger med kald.

Opsigelse af bolig

Ved fraflytning skal boligen opsiges skriftligt til Lejerbo. Der er tre måneders opsigelse.

Husleje og muligheder for tilskud

Du kan gå ud fra, at hvis du bliver henvist til en bestemt plejebolig, så vil du også have råd til at bo der.

Praktiske oplysninger

Her finder du praktisk information om TV, telefon, internet, forplejning, rygning, forsikringer, nødkald, læge og husdyr på Plejecenter Svaleparken.