Om boligerne

På Svaleparken er der plejeboliger, ældreboliger og mulighed for ophold på døgngenoptræningsafdelingen.

Svalevej 7-9:

  Ældreboliger

Svalevej 11:

  Døgngenoptræningen

Svalevej 13:

  Plejeboliger samt aflastning

Svalevej 15:

  Plejeboliger

Boligerne administreres af boligforeningen Lejerbo.

Ønsker du en bolig, skal du kontakte kommunens visitationsenhed.