Indhold af tilbud

Randers Kommune tilbyder døgngenoptræning på Svaleparken. Afdelingen er beliggende i smukke omgivelser på Svalevej 11 i Assentoft.

Dine mål og den tværfaglige vurdering hos personalet er styringsredskab for genoptræningen.

Træningen foregår og tager bl.a. udgangspunkt i hverdagslivets situationer. Alle aktiviteter over hele døgnet betragtes som træning.

Det tages udgangspunkt i dine ressourcer og din mestringsevne, og du inddrages så meget som muligt i de daglive aktiviteter.

I forbindelse med ind- og udskrivelse til genoptræning fra genoptræningsafdelingen kontaktes dit lokale områdecenter, så der sikres et sammenhængende forløb.