Målgruppe

Du skal visiteres for at komme på døgngenoptræningen.

Borgere, der er færdigbehandlede i hospitalsregi, som har behov for intensiv tværfaglig genoptræning, og hvor døgnophold er påkrævet.

Borgere, der oplever en funktionsnedsættelse efter sygdom eller andre omstændigheder, der ikke behandles i tilknytning til hospitalsindlæggelse eller undersøgelse.

Borgere, der har en kronisk lidelse, eller hvor komplekse problemstillinger forårsager et funktionstab.

Det er visitationen, der visiterer. De kan kontaktes på tlf.: 89 15 25 50.