Faciliteter

 På områdecenter Svaleparken har vi følgende faciliteter:

  • Aktivitet- og døgngenoptræningscenter (borgeren visiteres)
  • Café; åben fra kl. 8.00-13.00
  • Aktivitetsudvalg som arrangerer aktiviteter i huset samt ud af huset.
  • Sundhedsklinik
  • Udenomsarealer