Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til Plejecenter Svaleparken, boenhederne, centerlederen og caféen.

Svaleparken
Svalevej 11
8960 Randers SØ
Tlf.: 8915 2750
omr.syd@randers.dk

EAN-nr.: 5798004365007

Boenheder  
Svalevej 7-9 6023 5216
Svalevej 11 8915 2739
Svalevej 13 8915 2748
Svalevej 15 8915 2749

Centerleder
Gitte Gregersen
Tlf.: 8915 2704
gitte.brath.gregersen@randers.dk

Caféen
Tlf.: 8915 2725