Døgngenoptræning

Randers Kommune tilbyder døgngenoptræning på Svaleparken. Afdelingen er beliggende i smukke omgivelser på Svalevej 11 i Assentoft.

Dine mål og den tværfaglige vurdering hos personalet er styringsredskab for genoptræningen.

Træningen tager bl.a. udgangspunkt i hverdagslivets situationer. Alle aktiviteter over hele døgnet betragtes som træning.

Det tages udgangspunkt i dine ressourcer og din mestringsevne, og du inddrages så meget som muligt i de daglive aktiviteter.

I forbindelse med ind- og udskrivelse til genoptræning fra genoptræningsafdelingen kontaktes dit lokale områdecenter, så der sikres et sammenhængende forløb.

Målgruppe

Målgruppen til døgngenoptræning er:

  • borgere, der er færdigbehandlede i hospitalsregi, som har behov for intensiv tværfaglig genoptræning, og for hvem døgnophold er påkrævet.
  • borgere, der oplever en funktionsnedsættelse efter sygdom eller andre omstændigheder, som ikke behandles i tilknytning til hospitalsindlæggelse eller undersøgelse.
  • borgere, der har en kronisk lidelse, eller for hvem komplekse problemstillinger forårsager et funktionstab.

Du skal visiteres for at komme på døgngenoptræningen. Det er Visitationen, der visiterer.