Træning

Jeg har brug for træning

Svaleparkens træningscenter er en del af Træning og Aktivitet Syd. Træningsteamet består af fysioterapeuter, ergoterapeuter og træningsassistenter.

Hverdagstræning

Du tilbydes hverdagstræning, hvis du søger eller allerede modtager hjemmehjælp, og din visitator vurderer, at træningen kan gøre dig mere selvhjulpen.

Vedligeholdelsestræning

Vedligeholdelsestræning er et tilbud målrettet pensionister og efterlønsmodtagere, så de kan vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Døgngenoptræning

Randers Kommune tilbyder døgngenoptræning på Svaleparken. Afdelingen er beliggende i smukke omgivelser på Svalevej 11 i Assentoft.

Selvtræning

Selvtræning er et tilbud til raske pensionister og efterlønsmodtagere, der gerne vil holde sig i form og har lyst til at træne på egen hånd.

Med genoptræningsplan

Her finder du information om, hvor du kan træne med en genoptræningsplan, hvordan du kommer i gang, og hvordan et genoptræningsforløb tilrettelægges.

Uden genoptræningsplan

Genoptræning uden genoptræningsplan er målrettet pensionister og efterlønsmodtagere, der oplever en funktionsnedsættelse efter sygdom, som ikke behandles i tilknytning til hospitalsindlæggelse eller ambulant undersøgelse.

Kørsel til træning

Hvis du ikke har mulighed for selv at transportere dig til træning, kan du blive visiteret til transport.