Jeg har brug for træning

Svaleparkens træningscenter er en del af Træning og Aktivitet Syd. Træningsteamet består af fysioterapeuter, ergoterapeuter og træningsassistenter.

Træning og Aktivitet Syd visiterer til forskellige former for træning:

  • Genoptræning til borgere som efter behandling eller undersøgelse på hospital har fået udarbejdet en genoptræningsplan.
  • Genoptræning til borgere der oplever en funktionsnedsættelse efter sygdom og ikke har fået en genoptræningsplan.
  • Vedligeholdende træning som har til formål at forebygge funktionstab.
  • Hverdagstræning til borgere der søger eller allerede modtager hjemmehjælp.
  • Selvtræning til pensionister og efterlønsmodtagere der er i stand til at træne på egen hånd.

I Område Syd kan bassintræning indgå i genoptræning eller vedligeholdende træning.

Du skal være opmærksom på, at genoptræning uden genoptræningsplan og vedligeholdende træning kræver visitation. Det er den enkelte terapeut, der bevilger ud fra en individuel vurdering.