Bruger-/pårørenderåd i Svaleparken

Du kan få indflydelse på hverdagen i Svaleparken som medlem af bruger-/pårørenderådet.

Formålet med bruger-/pårørenderådet er, at vores beboere får indflydelse på den daglige pleje- og omsorgsindsats i boligerne, faciliteter og aktiviteter i Svaleparken.

Rådet består af beboere, pårørende, centerlederen og andre repræsentanter fra personalet.

Rådets opgaver er:

Der skrives referater af møderne i rådet. Du kan se referaterne på infotavlerne i boenhederne Hus 9, 13 og 15. Infotavlerne er ved indgangen til hver af boenhederne.

Valg til bruger-/pårørenderådet foregår på en generalforsamling. Du modtager en invitation til generalforsamlingen pr. mail.

Hvis der er noget, du ønsker, at rådet skal tage op, kan du kontakte centerlederen.