For pårørende til beboere i Svaleparken

Læs om vores forventninger til pårørende, kontakt mellem pårørende og personale, og hvordan du kan følge med i vores aktiviteter.

Forventninger til pårørende

Inden indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren med:

Under indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren på plads i boligen, herunder:

  • sætter møbler på plads
  • hænger billeder, gardiner og lamper op
  • lægger personlige ejendele på plads
  • hjælper med at indrette boligen.

Efter indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper med praktiske opgaver, f.eks.:

  • indkøb
  • at hjælpe med at administrere beboerens økonomi
  • at følge beboeren til læge, undersøgelser på sygehuset, tandlæge og lignende.

Kontakt til personalet

Beboeren har en primær kontaktperson. Hvis kontaktpersonen ikke er på arbejde, kan du i stedet henvende dig til centerlederen.

Du bestemmer selv, om kontakten skal foregå via telefon, mail, en kontaktbog eller personligt fremmøde.

Følg med i aktiviteterne i Svaleparken

På infoskærmen i vores café kan du se nyheder om og kommende aktiviteter i Svaleparken.

Bruger-/pårørenderåd

Vi har et bruger-/pårørenderåd, som er med til at drøfte tiltag med betydning for beboernes hverdag.

Læs om rådets opgaver, og hvordan du kan stille op til rådet.